Tanulmányok

Erdőrezervátum Füzetek: A Fényi-erdő, Égett kocka 2018-ban

2018

Nyolcvan éve fogalmazta meg Soó Rezső, a Debreceni Tudományegyetem professzora: „Az egész Nyírségben nincs több ilyen eredeti ősállapotban megmaradt állomány …”. A Fényi-erdő az Alföld és Magyarország páratlanul értékes maradványerdeje …

Horváth Ferenc, Csicsek Gábor, Bíró Attila, Demeter László, Lipka Borbála, Neumann Szilvia, Papp Mónika, Szegleti Zsófia, Víg Ákos és Lesku Balázs (2018) Fényi-erdő – Égett kocka, ER Füzetek 1, MTA Ökológiai Kutatóközpont, Tihany, 16 old.

Tartalom
– A Fényi-erdő Erdőrezervátum jelentősége
– Az erdő és az ‘Égett-kocka’ múltja
– Égett-kocka – ősállapotú, természetes tölgy-kőris-szil keményfaliget
– Az uralkodó kocsányos tölgy és magyar kőris populációk és a fontosabb elegyfafajok helyzete
– A magterület holtfa viszonyai
– Üde erdei és védett fajokban különösen gazdag növényvilág
– Felújulás és vadhatás: küzdelem a megmaradásért és uralomra jutásért
– Invázó: idegenhonos és őshonos fafajok versengése
– Mit hoz a jövő?

Fotók: Bíró Attila, Demeter László, Horváth Ferenc, Lesku Balázs, Lipka Borbála, Szegleti Zsófia
Az ábrák és térképek készítői: Csicsek Gábor és Horváth Ferenc

ISBN 978-615-5799-03-7
ISSN 2631-0783

Linkek: